להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������ �������� ���������� �������� �������� ���� ������ ���������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������ �������� ���������� �������� �������� ���� ������ ���������� ����������