להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������