להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������