להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������