להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������������