להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������