להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������� ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������� ���� ����