להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������� �������� �������� �������� ���������������� ���������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������� �������� �������� �������� ���������������� ���������� ����������