להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������� ������������������� �����������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������� ������������������� �����������������������