להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������� �������������������� ����������������� ������������������������������ �����������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������� �������������������� ����������������� ������������������������������ �����������������������