להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������� ������������������������ ��������� ����������������������������� ����������������������� ��������� ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������� ������������������������ ��������� ����������������������������� ����������������������� ��������� ������������������������