להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������� ���������������������������� ��������������� ������������������� �������������������������������������� ��������� ����������������������������� ��������� ������������������������ ������������ ����������������� �������������������� ���������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������� ���������������������������� ��������������� ������������������� �������������������������������������� ��������� ����������������������������� ��������� ������������������������ ������������ ����������������� �������������������� ���������� ����