להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������