להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������