להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������