להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������