להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������