להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������������