להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������