להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������