להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������