להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������