להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������