להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������