להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������