להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������ ������������������������������ ������ ������������������������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ������������������������ ������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������ ������������������������������ ������ ������������������������������������ ������ ������������������ ������������������ ������ ������������������������ ������������������ ������