להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������