להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������