להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������