להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������