להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������