להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������