להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������ ������������ ������������������������������������ ������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������ ������������ ������������������������������������ ������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������