להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������