להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������