להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������