להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������