להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������