להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������