להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������