להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������