להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������