להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������� �������������������� ������������������� ���������� �������������������� ���������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������� �������������������� ������������������� ���������� �������������������� ���������������