להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������������� �����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������������� �����