להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������������� ������������������������ ����������������������������� �����������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������������� ������������������������ ����������������������������� �����������������������