להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������������� �����������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������������� �����������������������������