להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������