להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������ ������