להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������