להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������